Osadwadi Che Dev

0.0 0 5 Author: Chi. Vi. Joshi Narrator: Dilip Prabhavalkar
Future audiobook releases 2018-03-27.
या संग्रहातील गोष्टी साधारणपणे दहा ते पंधरा वर्षे वयाच्या मुलामुलींकरिता लिहिलेल्या असून मध्यवर्ती कल्पना अशी आहे की, देवाच्या मूर्ती रात्रीच क्वचित प्रसंगी वेळीही जागृत होतात, बोलतात, चालतात, खेळतात आणि मारामारीही करतात. असल्या प्रकारच्या देवादिकांच्या, चमत्कारांच्या अद्भूत कथांनी मुलांचे मन रंजवावे इतकाच माफक उद्देश आहे.
Language: Marathi Category: Children

More information about the audiobook:

Publisher: Storyside IN
Length: 2H 49Min

Always have a good book lined up - Listen and read whenever you want

Read and listen to as many books as you like! Download books offline, listen to several books continuously, choose stories for your kids, or try out a book that you didn't thought you would like to listen to. The best book experience you'd ever had.
Free trial for 14 days